Arminas Ragauskas,
Dalia Ragauskaitė-Keršienė

„Noriu, kad mano dukra augtų  Lietuvoje, kurioje kiekvienas jos gyventojas jaustųsi saugus, priimtas ir nediskriminuojamas dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos.“

Arminas Ragauskas, Lietuvos mokslininkas, išradėjas, inovatorius, profesorius. Sveikatos telematikos mokslo instituto Kauno technologijos universitete steigėjas ir vadovas, mokslininkas, Europos Sąjungos tyrimų grupės „Smegenys ir informacinės technologijos“ direktorių valdybos narys, asociacijos „Scientia Libera“ valdybos narys, išradėjas (daugiau kaip 150 registruotų išradimų, tarp jų – patentai JAV, ES, Japonijoje, Kanadoje, Australijoje ir didžiosiose ES valstybėse), jo sukurti aukštųjų technologijų pramoniniai ir biomedicininiai prietaisai serijiniu būdu gaminami Lietuvoje ir eksportuojami į užsienio valstybes, vadovėlių universitetų magistrantams ir doktorantams autorius, doktorantų mokslinis vadovas, tarptautinių mokslinių ir technologijų plėtros projektų iniciatorius ir vadovas.

Dukra Dalia Ragauskaitė-Keršienė: „Esu pagal išsilavinimą lituanistė ir ekonomistė, patinka užsiimti kelionių, renginių organizavimu. Esu ateistė ir feministė, svajojanti, kad Lietuva bus išrinkta laimingiausia pasaulio šalimi, kaip išrenkami skandinavai, ir joje jausis laimingas kiekvienas, nepriklausomai nuo lyties ar jo lytinės orientacijos, kad Lietuva pagal lyčių lygybės indeksą pirmaus pasaulyje.“